Програм ЗЗС - Преамбула
0
0
0
s2smodern

Полазећи од потребе да се у Републици Србији успостави већа слобода, једнакост, равноправност и напредак, политика странке Заједно за Србију заснива се на одговорном и доследном деловању ка даљим савременим демократским променама на друштвеној и политичкој сцени Србије.

Заједно за Србију сматра да је успостављање истинске самоуправе у Србији основни предуслов даљег доследног остваривања људских права, економског развоја и солидарности који одговарају грађанским вредностима и нормама.

У оквиру основних циљева императивним се истиче брига за положај човека у месној заједници, општини или граду, потом региону, те онда и држави. Утолико Заједно за Србију потенцира самоуправу и регионализам као концепт којим би се ограничила држава кроз институционално јачањe улогe грађана у непосредном креирању живота у срединама деловања. Сматра се да такве идеје и њихова примена у друштвеној пракси доприносе општем просперитету, независно од припадности грађана региону, националности, религиозном опредељењу или било којој другости, поготово зато што је Србија неравномерно развијена, као и то да је по структури становништва мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурно друштво.

Истовремено, становиште странке је да се увођењем самоуправе реализује основни демократски облик друштвеног ангажовања грађана, јер се тако системски омогућавају иницијатива и солидарност, али и дефинише одговорност на сваком нивоу организације друштва.

Једино уставно-правним изменама вишедеценијског централистичког државног система обезбеђује се боље функционисање његових чинилаца: правног система, поли-тике, привреде, културе, образовања, здравства итд. Односно, свеобухватном друштвеном партиципацијом грађана могу се одговорније и према потребама локалних самоуправа и региона уредити друштвени интереси, положај друштвених група и слојева. 

Спуштањем власти на нижи ниво од централног може се иницирати снажан економски развој и стварање стабилног солидарног друштва у коме ће бити решено питање незапослености, остварена делотворна брига за сваког појединца и породицу који припадају рањивим групама, али и превазићи разне друштвене аномалије.

Имајући у виду истакнуте опште аспекте политике странке Заједно за Србију, то се њено деловање заснива и на идејама евроатланских интеграција, али и учења о солидарности и расподели друштвене моћи коју баштинимо из традиције вишевековног српског друштвеног и државног утемељења. 

Од основних вредности у реализацији политике странке посебно се потенцирају: самоуправа, солидарност и европски пут Србије, све са идејом да се реализујe виши степен слободе, једнакости и равноправности за све грађане Србије.

(Програм ЗЗС је усвојен на Оснивачкој скупштини Заједно за Србију одржаној у Крушевцу, 20. октобра 2013. године)

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |