Привреда
0
0
0
s2smodern

Привредни развој Србије треба да буде утемељен на значајном људском потенцијалу и природним ресурсима које има.

Заједно за Србију сматра да привреда Србије треба да буде организована у оквиру уређеног тржишта. Правила уређења тржишта треба да буду, у оптималном року усклађена са правилима Европске уније. Сматрамо да је ово најбољи могући начин да се привреда Србије укључи у међународну светску, европску и балканску поделу рада.

Држава ће поштовати све раније прихваћене и склопљене споразуме који битно детерминишу њено наредно понашање у складу са вредностима одговарајућим европским процесима и стандардима.

Заједно за Србију се залаже, додатно, за сузбијање и онемогућавање сваког облика монополског понашања и деловања и сматра потребним, тим поводом, доношење рестриктивнијих законских решења.

Посебна брига Заједно за Србију се односи на што брже и рационалније нивелисање неравномерног регионалног развоја, како би били испуњени услови за највећи могући економски просперитет земље. То произилази и из става да Србија мора да се понаша као социјално одговорна држава, која у свом плану развоја заступа сваку врсту складности свих региона.

Приоритети у развоју привреде треба да буду производња хране, и то како пољопри-вреда тако и прехрамбена индустрија, енергетика, рударство, ИТ сектор и туризам. Нужно је да за развој сваке од ових области привреде постоји јасна и спроводива еконо-мска политика. 

Заједно за Србију ће у израду свих планова економског развоја укључити све важне друштвене чиниоце и то како представнике стручне јавности, тако и представнике синдиката и послодаваца.

Циљ Заједно за Србију је да буде постигнута пуна запосленост уз заштиту и остварење свих легитимних права како запослених, тако и послодаваца. 

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |