Самоуправа
0
0
0
s2smodern

Самоуправа подразумева поделу надлежности између централне власти и делокруга послова које могу да обављају нижи нивои друштвене организације. Тиме се приближава власт грађанима утолико што они постају стварни актери у срединма у којима делују и чиме се повећава не само њихова партиципативна улога у креирању власти, већ и подстиче привредна и свака друга активност сходно интересима локалних заједница у циљу аутентичнијег и бољег живота људи. Њено остварење обухвата пренос овлашћења не само на локалне заједнице, већ и на регионе.

Имајући у виду досадашњи неравномерни развој Србије, то се ради изједначавања у развијености свих делова и истински спроведене самоуправе у њима Заједно за Србију залаже за конституисање државе на регионом концепту. Следећи ову идеју допринело би се томе да грађанска права важе подједнако за све становникеу држави, што значи да би тек у том случају била постигнута једнакост и равноправност. Истовремено, регионализацијом Србије би се ухватио корак са знатно раније реализованом праксом у земљама ЕУ.

Циљ Заједно за Србију је да насељена места, као и природни делови насељених места, на основу непосредно, на референдуму, исказане воље грађана, постану основне јединице самоупрве. У овим ентитетима би грађани, непосредно, референдумом, или преко савета изабраних на општим, непосредним, тајним изборима, одлучивали о јавним пословима у складу са Уставом, законом, својим статутима и одлукама других облика самоуправе.

Самоуправе као облик друштвеног функционисања биле би организоване у општинама и градовима. Заједно за Србију сматра важним и конституисање више општина и градова него што их има сада у Србији, као и то да би требало да имају веће надлежности него што је данас случај.

Мрежу градова и општина треба да утврде региони, у складу са вољом грађана, сваког појединог града и општине исказаном на референдуму и у складу са Уставом и законом.

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |